När man vill expandera sitt företag med anställda är det
en stor utmaning man står inför. Att gå från expert inom sitt yrkesområde till
ledare är inte alltid så självklart enkelt.

Hur blir jag en tydlig och respekterad ledare, hur
kommunicerar jag ut till mina anställda det jag vill att företaget ska stå för
och hur får jag de anställda med ”på tåget”?

Detta är frågor man ofta ställer sig när man är i denna
utvecklingsfas.

Att vara ledare är som att vara en lärare. Det är först
när man måste förklara för andra hur man gör något eller vad man står för man
förstår vad man gör eller står för. Mycket av det vi gör går ju automatiskt och
vi behöver inte tänka på hur vi gör det. Som ledare behöver man vara närvarande
och tydlig i sina mål och i de förväntningar man har på de anställda.

Som coach har jag flera gånger sett hur företag med
experter utan tydligt ledarskap fått en eller flera informella ledare som
känner ett behov av att skapa någon form av stabilitet i sin arbetssituation.
Det resulterar i att ingen vet vad företaget står för och vad som gäller och
det dröjer oftast inte länge förrän kunder får känn på det.

Så står du inför att anställa i ditt företag så är några
timmar med en personlig coach en god investering och en väg till att bli den
som leder och delegerar och inte den som alla dumpar problemen på.

ha det bra tills vi hörs igen!

Annette Johansson
21:22:35 12-10-2009