* indikerar obligatoriska fältE-mail:*

Lösenord:*
Repetera lösen:* Namn:*
Användarnamn:* Yrke:
Medlemstyp: Företag Privatperson Vad blir 5 + 3?*
Härmed förbinder jag mig till att leva upp till Utvecklingspunktens (förhållnings)regler enligt nedan:

1. När jag vistas på Utvecklingspunktens webbportal förväntas jag uppföra mig väl och använda ett vårdat och moget språkbruk.
2. Likväl förväntas jag förhålla mig moget och förståndigt till andra medlemmar och administratörer på sidan.
3. Sveriges lag gäller även på Utvecklingspunkten och detta är jag väl medveten om. Denna bestämmelse innefattar även diskussioner i forumet och i medlemmarnas profiler. Lagöverträdelser kan komma att polisanmälas.
4. Jag är medveten om att Utvecklingspunkten kan välja att stänga av mitt konto vid misskötsel eller då administratörer anser åtgärden lämplig av ett eller annat skäl.
5. Jag är medveten om att allt material på Utvecklingspunkten ägs av Utvecklingspunkten Sverige och får inte användas, kopieras eller återskapas på något vis utan Utvecklingspunktens medgivande. Webbportalen innehåller även Copyrightskyddat material som skyddas av upphovsrätten.
6. Allt jag skriver, laddar upp och länkar till har jag rättigheter till att publicera, och detta material är mig veterligen relevant för Utvecklingspunkten och dess medlemmar. Jag är också medveten om att jag själv står ensamt skyldig vid eventuella tvister till föjd av mitt agerande.
7. Jag är medveten om att reklam och spam, eller sådant som kan tolkas som reklam och spam, är strängligen förbjudet i Utvecklingspunktens wepportal. Jag är härmed informerad om att sådant agerande kan leda till avstängning.
8. Jag lovar att tillsammans med andra medlemmar hjälpa till att bidra med en positiv attityd, trevlig miljö och bra medlemsanda.

Jag godkänner avtalet