Steg 1/2
Välkommen till Tjänstvågen.
Vänligen lägg in dina eller ditt företags tjänster nedan. Har ni svårigheter med att fylla i forumläret kan ni se ett exempel genom att klicka här
Ditt namn:
Företagsnamn:
Organisationsnummer: *
Yrkeskategori:
Hemsida:
Telefonnummer:
E-mail:
Enhetliga priser: * Ja Nej
Pris per: Timme Projekt
Antal tjänster: *

* Organisationsnummer är ej obligatoriskt och kommer inte visas för besökarna.

* Om ni svarar "Ja" på frågan om "Enhetliga priser" betyder det att priset/timpriset för alla era tjänster är de samma. Ni kommer därför inte behöva specificera priset för vardera tjänst. Klickar ni "Nej" kommer ni att få specificera priset för samtliga inlagda tjänster.

* Antal tjänster Ni vill lägga in i databasen.