Forum » Nyheter » SEB om nyheter för företagare
13 Oktober 23:04:54 (120 veckor sedan)SEB om nyheter för företagare

Jonathan

Admin Inlägg: 22
Hej,
denna information hittade jag på SEB. Tror den kan vara intressant för många av oss så jag postar den här:

"Nyheter för företagare i höstbudgeten
I regeringens höstbudget, som presenterades idag, finns flera nyheter som påverkar företagare på ett positivt sätt.

- Det är viktigt för Sveriges framtida tillväxt att regeringen föreslår flera konkreta förbättringar för företagarna. Det är här som många nya arbetstillfällen behöver skapas, och chanserna ökar om det blir enklare och mindre kostsamt att starta och driva företag, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.

Flera av förslagen var kända i förväg, och här kommer en översikt över de viktigaste åtgärderna för dig som företagare:


- Nedsatta egenavgifter för företagare. Egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag föreslås sättas ned med 5 procentenheter, dock högst 10 000 kronor per år. Gäller personer mellan 26-64 år, under förutsättning att överskottet av näringsverksamheten överstiger 40 000 kronor. Planeras träda i kraft den 1 juli 2010, men tillämpas på inkomster som uppbärs fr o m 1 januari 2010.

-Ökad trygghet för företagare. Den som startar enskild näringsverksamhet eller ett handelsbolag ska under ett uppbyggnadsskede på 2 år få rätt till den sjukpenninggrundande inkomst som en anställd skulle fått. Den regel som begränsar enskilda näringsidkares förmånsgrundade inkomst till högst vad en anställd skulle fått tas bort. Likaså föreslås ökad dagsersättning för tillfällig föräldrapenning för enskilda näringsidkare. Skyddet föreslås stärkas för personer som fortsätter driva företaget när lönsamheten försämras, och möjligheterna till a-kassa för företagare ska stärkas. Ett generellt högkostnadsskydd som omfattar alla arbetsgivare föreslås också, vilket innebär att arbetsgivare kan få ersättning vid särskilt höga sjuklönekostnader.

- Jobbskatteavdraget förstärks med 10 miljarder kronor.

- Satsningen på kvinnors företagande förlängs till och med 2010.

- Ett nationellt välfärdsutvecklingsråd inrättas, som ska samla aktörer på marknaden och kontinuerligt ha en dialog om hur hinder för utvecklingen inom vård- och omsorgsområdet kan undanröjas.

- Två förändringar föreslås i skuldsaneringslagen som påverkar företagare. Skuldernas ålder ska inte vara avgörande för om skuldsanering beviljas för personer med skulder huvudsakligen från näringsverksamhet, varför skuldsaneringen kommer att gå snabbare. Dessutom ska aktiva näringsidkare kunna få skuldsanering.

- Regeringen vill undersöka möjligheten att tillämpa reducerad mervärdeskatt på vissa tjänster. En utredare ska titta på om detta kan införas från 1 januari 2011.

- En företagsskatteutredning tillsätts, med syfte att undersöka olika möjligheter att minska beskattningen av riskkapital i bolagssektorn.

- En handlingsplan för kulturella och kreativa näringar föreslås för att öka företagandet inom dessa branscher, och ett innovationsprogram för unga planeras för att särskilt stimulera unga företagare. Visit Sweden AB får utökade resurser för att utveckla turistnäringen. "

Källa: SEB

DanneE

Användare Inlägg: 3
Intressant läsning.
Undrar dock om allt kommer att levas upp till men det återstår väl att se.

Får hoppas det för alla oss hårt arbetande företagare, hehe.

// Danne!

21 Oktober 00:32:22 (120 veckor sedan)