Artikeln har betyget:

Starta eget företag – en stor förändring i livet
Att starta eget företag innebär oftast en stor förändring i vardagslivet. Men inte bara till det sämre; företagande leder ibland till välstånd, och ofta till en personligutveckling. Du lär dig inte bara nya saker och utvidgar ditt kontaktnät, du utvecklar även din självdisciplin och din motivation till att arbeta stärks markant.

När man väl skridit till verket märker man tydligt skillnaden mellan att ha eget företag och en vanlig anställning. För många blir det även ett stort uppvaknande då man inser vilket jobb som faktiskt ligger bakom varje enskilt företag. Självklart är man inte beredd på arbetsinsatsen som krävs, men i slutändan är det ofta värt besväret.

De första två till fem åren är en tid präglad av hårt arbete och slit, även på helger och under högtider. Har man till råge på allt ett stadigt förhållande och familj innebär jobbet en stor påfrestning på familjelivet och inte minst på din partner som då får dra mycket av vardagsgörat. Även detta måste man räkna med.

Privatekonomin försämras ofta drastiskt till en början – man kan inte ta ut den lön man tidigare haft vilket påverkar ens relation till omvärlden, särskilt om man ställs inför svåra ekonomiska hinder till följd av företagandet. Det uppstår slitningar när man aldrig är hemma och det är ofta ont om pengar.

Trots allt detta slit och det negativa påverkandet företagande bringar är det märkbart tydligt att arbetet i slutändan nästan alltid är värt besväret. Har man ambitionen att få företaget i rullning och faktiskt gå plus de första åren, och även kunna ta ut en bra lön ska man givetvis vara glad, men för många handlar det inte bara om de ekonomiska aspekterna, utan om någonting helt annat. Själva skapandet och slutresultatet är ofta det som driver företagare till att fortsätta jobba i den bransch de gör. Att få jobba med det man brinner för och på egna villkor tillsammans med kollegor få skapa någonting användbart för andra är frukten för hårt slit och arbete.

Aspekter man bör begrunda innan man startar eget företag

1. Var införstådd med vad det innebär att starta eget företag och vad som krävs för att lyckas.

2. De flesta drömmer om att starta eget företag någon gång i livet men är inte medvetna om arbetsinsatsen. I dessa fall kan drömmen snabbt förvandlas till en mardröm.

3. Ta gärna kontakt med någon företagare som själv drivit företag i många år innan du skickar in ansökan för eget bolag. Har du ekonomiska möjligheter att konsultera en professionell företagsrådgivare för råd och vägledning bör du även göra det.

4. Diskutera saken noggrant med din partner innan du tar beslutet. Även han/hon bör vara väl informerad om vad det innebär och vilka påfrestningar det kan ha på ert sociala liv. Diskutera dessutom i vilken utsträckning hon/han skall vara delaktig i företaget.

5. Var väl medveten om att du kan försätta dig själv i skulder om projektet inte är väl genomtänkt innan du skrider till verket.

6. Välj en bransch du är kunnig inom och en som du tycker om att jobba i.

7. Var noggrann i valet av samarbetspartners och välj någon/några du vet att du jobbar bra tillsammans med. Är ni olika som personer och kompletterar varandra är detta en klar fördel.

8. Kom ihåg att efter regn kommer solsken; jobbar du tillräckligt hårt och planerat projektet väl kommer du att lyckas, och slitet kommer att betala av sig i slutändan.


Lycka till!

Skribent: Benny Johansson
Editor: Jonathan Bollman

01:20:51 05-10-2009

Betygsätt artikel: 1 2 3 4 5
håller med om att det e viktigt att man diskuterar igenom allt med tjejen innan man startar. är ju så sjukt mycket mer jobb än vad man tror!
Skrevs av: Azim 22:15:29 13-10-2009