Artikeln har betyget:

Affärsplan och budget, behövs de?
En affärsplan behövs av två primära orsaker:
1. Affärsplanen hjälper dig att skapa en bättre och mer organiserad struktur på din affärsverksamhet.
2. När dagen är kommen då du behöver söka krediter hos banken vill de oftast ta del av din affärsplan tillsammans med en utarbetad budgetplan för att försäkra sig om att du är medveten om vad du givit dig in på.

Vad bör en affärsplan innehålla?
Affärsplanen bör var enkel och inte allt för överarbetad, men den bör emellertid vara så saklig som möjligt och följa en förutbestämd struktur. Nedan finner ni en lista på vad en affärsplan bör innehålla:

• Din affärsidé samt bolagsmän
Vad skall ditt företag arbeta med och varifrån skall intäkterna komma? Vilka andra går in som bolagsmän i företaget och vilken roll i företagsamheten skall dessa ha?

• Vem och hur är du som företagare?
Vem är du och vad har du för tidigare erfarenheter av egenföretagande?

• Arbetsfördelning
Hur sker arbetsfördelningen i ditt företag?

• Din marknad, potentiella kunder och motspelare
Specificera din marknad och vilka typer av kunder du förväntas jobba med. Här kan du även diskutera eventuella konkurrenter och andra motspelare i samma bransch.

• Företagsform
Vilken företagsform har du bestämd dig för att skapa och varför?

• Administration, försäkringar och avtal
Beskriv så konkret och koncist som möjligt hur det administrativa ska skötas och vad för avtal och försäkringar som skall finnas.

• Marknadsföring
Till vilken utsträckning tänkte du marknadsföra ditt företag och hur ska detta genomföras?

• Likviditetsbudget samt finansiering
Gör en likviditetsbudget och diskutera kort hur ditt projekt ska finansieras.

• Tidsplan
Utarbeta en tidsplan för vad som skall göras när och hur.

• Vilka är ditt företags styrkor och svagheter?
Vad är styrkan med din affärsplan och var ligger riskerna och till vilken utsträckning bör dessa klassas som påtagliga risker? Vad är ditt företags svaghet? (t.ex. liten marknad.)


Affärsplan: vad bör jag tänka på?
Det viktigaste med affärsplanen är att kortfattat visa hur du planerar att genomföra din affärside. De olika stegen måste vara sammanhängande och presenteras i logisk ordning för att planen ska uppfattas som seriös och genomtänkt. Här är det viktigt att du låter affärsplanen ta den tid den behöver: ju mer genomtänk din affärsplan är, ju större är chansen att du lyckas i din bransch och att du får de lån du eventuellt söker.
Genom att arbeta metodiskt, steg för steg, så är chansen större att din affärsplan blir så konkret, tydlig och precis som banker och andra större organisationer förväntar sig.


Budget: vad bör jag tänka på?
När du gör din budget är det viktigt att du tänker på att inte överdriva; var hellre sparsam i din ekonomiska kalkyl än extravagant optimistisk. Allt eftersom verksamheten fortskrider kan du göra revideringar, men vänta helst tills det att du skapat dig ett namn på marknaden. Detta ökar dina chanser att få igenom en kreditansökan. Ta också gärna hjälp av en redovisningsbyrå när du utarbetar din budget så är du försäkrad om att siffrorna både är relevanta och korrekta.

Vi önskar dig ett stort lycka till med din affärsplan och budget – stommen i ditt företagande.


Skribent: Benny Johansson
Editor: Jonathan Bollman

02:05:20 27-09-2009

Betygsätt artikel: 1 2 3 4 5
Bra artikel!
Skrevs av: Emma 09:18:45 09-11-2009
bra informativ artikel
Skrevs av: Lars Björk 21:52:11 13-10-2009
Bra och användbar artikel!
Skrevs av: Johannes Person 19:08:49 04-10-2009